Zańćenjamo

‚ÄĒ

by

in

Dokazano je, da razumljiva vsebina, med pregledovanjem oblikovne reŇ°itve dolońćene strani, neŇĺeleno preusmeri pozornost bralca. Ker ima Lorem Ipsum relativno enakomerno razporeditev znakov uspeŇ°no nadomesti zańćasna vsebinsko pomenska besedila. Veliko namizno zaloŇĺniŇ°kih programov in spletnih urejevalnikov uporablja Lorem Ipsum kot privzeti slepi tekst. Zato spletno iskanje s kljuńćnimi besedami “lorem ipsum” vrne Ň°tevilne zadetke Ň°e nedokonńćanih spletnih mest. Tekom let so namreńć nastale Ň°tevilne razlińćice tega slepega teksta, bodisi nenańćrtovano ali namenoma, z razlińćnimi Ň°aljivimi in drugimi vloŇĺki.